qjacksonhole.com Finansiering Slik får du lavere renter på lån uten sikkerhet

Slik får du lavere renter på lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er et lån der banken ikke har garantier i dine personlige gjenstander. Dette innebærer derimot også større risiko for disse. Dersom du misligholder lånet ditt vil banken risikere å ikke kunne få noe igjen av pengene. Dette demmer den opp for ved å kreve høyere renter enn ved for eksempel boliglån. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan få lavere renter med denne typen lån.

 • Usikrede lån tilsier høyere risiko for banken
 • Du som kunde får høyere renter

Forskjellen på renter

Nominelle renter er i realiteten prisen banken har satt for at du skal få låne penger. Disse representerer fortjenesten banken ønsker over den perioden du skal betale tilbake lånet. Denne settes individuelt i forhold til risikoen ved lånet. Et lån uten sikkerhet er mer risikofylt, så rentene er som regel flere ganger høyere på et slikt lån. Det er ikke uvanlig å se at den nominelle renten er over 10 prosent.

Den effektive renten tilsvarer kostnaden du som kunde betaler. Derfor er det denne renten som er viktigst for deg som låntaker å se på. Den effektive renten regnes ut ved å legge til gebyrer på den nominelle rentens kostnader. Termingebyrene du betaler hver måned ved innbetaling av lån, er til å dekke bankens lånekostnader. Disse kostnadene er utgiften banken har til administrering og innkreving av lånet som du betaler inn hver måned.

 • Nominell rente er bankens fortjeneste
 • Effektiv rente viser lånets totale kostnad

Nedbetalingstid

På et lån uten sikkerhet vil nedbetalingstiden være en avgjørende kostnadsfaktor. Renten på et lån blir ofte beregnet per år. Det vil si at et lån over to år, kan bli dobbelt så dyrt som et lån som betales ned i løpet av ett. Si at du har en rente på 20 % med et lån på 10 000 kroner. Da betaler du ned 2 000 kroner det første året og fortsetter med 20 % på restbeløpet årlig.

Nedbetalingstiden er det du som låntaker som avgjør. Det er imidlertid satt en øvre grense på ti år. Myndighetene sier likevel at hovedregelen er fem år. Bankene vil derfor operere mellom ett og ti år i gyldig nedbetalingsperiode. Det finnes alternativer der refinansiering kan gi en nedbetalingstid på 15 år. Dette gjelder derimot ikke ved opptak av et nytt lån. Det gjelder kun dersom du skal låne mer på eksisterende lån, eller slå sammen flere lån og kredittkort.

Senk renten på eksisterende lån

Det er alltid lurt å følge med i markedet. Spesielt dersom du har et gjeldende usikret lån. Renten endrer seg ofte og er justert ut ifra den generelle renten i samfunnet – styringsrenten. Nå om dagen er rentene relativt lave, men dette gjelder stort sett lån med sikkerhet. Det er derimot ikke umulig å få gode renter på et usikret lån. For dette må du være oppmerksom på hva slags priser som er tilgjengelig.

 • Nedbetalingstid er en avgjørende kostnadsfaktor
 • Renten er ikke fast på eksisterende lån
 • Du har forhandlingskort dersom du er observant i markedet
 • Renten på usikrede lån er høyere
 • Sikrede lån følger ofte renten i markedet
 • Alltid ha så kort nedbetalingstid som mulig på usikrede lån
 • Tenk over hva du ønsker å låne, og ikke mer enn nødvendig

For å få forhandlet ned renten på eksisterende lån, tar du kontakt med den tilbyderen du bruker i dag. Legg fram for banken at du ønsker lavere rente på ditt lån. Dersom du har gjort deg undersøkelser i markedet før du tar kontakt med banken, stiller du sterkere. Da kan du vise til en eventuell lavere rente i markedet, og banken vet at konkurrentene kan tilby bedre vilkår. Dette kan gjøre at banken videre senker din rente.

Bytt bank

Det er også en mulighet å forhøre deg med andre banker i markedet. Dersom du tar kontakt med flere banker, vil du kunne tilegne deg flere gode priser. Stiller du med dette i hånd når du skal i møte med din egen bank, vil banken prøve å imøtekomme deg. Bankene konkurrerer om å ha deg som kunde. De vil gjøre sitt beste for å beholde deg som kunde ved å gi deg en konkurransedyktig rente.

Det er også mulig å forhandle renten ved å vise egen betalingsevne. Ofte blir renten satt ut fra hvor god betalingsevne du har som låntaker. Jo større risiko, dess høyere rente. Dersom du i senere tid har fått økt inntekt eller reduserte kostnader, kan det være verdt et forsøk. Banken kan fornye sin evaluering av din økonomiske situasjon. Dersom du så oppfyller bankens krav til forbedrede vilkår, kan de sette ned din individuelle rente.

Hvordan få bedre rente på nye lån

Dersom du er ute etter et nytt lån og ikke har et usikret lån fra før, er prosessen annerledes. Det er likevel viktig å gjøre seg kjent i markedet. Her kan du ta kontakt med bankene, enten personlig eller over nett. Bankene har god oversikt i markedet og ønsker å være konkurransedyktige. Du kan også bruke en låneportal på nett, der du kan få en god oversikt selv på tilbudene. Der kan du samtidig be bankene sende deg ulike tilbud.

Related Post

Er lån uten sikkerhet farlig?Er lån uten sikkerhet farlig?

Lån uten sikkerhet er både praktisk og raskt når behovet for raske penger melder seg. Dog skal privatøkonomien styres med jernhånd for å bake en slik utgift inn i husholdningsbudsjettet. Så lenge en kan betjene et slikt lån, er det ingen fare på ferde. Men, så fort en begynner å misligholde betalingsfrister, eller må be om betalingsutsettelse, så er faresignalet tent. Derfor er det så individuelt hva som lønner seg: lån eller ikke lån, sikkerhet eller ikke sikkerhet.

Hva vil det si at et lån ikke har sikkerhet

Et usikret lån kan høres skremmende ut, men det er ikke så ille som det høres ut. Et lån uten sikkerhet vil si at banken tar en stor sjanse ved å ikke be om pant i bolig eller eiendel når de utsteder penger til deg. Denne risikoen tar de betalt for ved å heve renten på slike lån – noe skal de ha igjen for sjansen de tar. Også derfor studerer de betalingsevnene dine med lupe før de utsteder lånet.

Når du søker om billån eller boliglån, så tar banken sikkerhet i bilen eller huset ditt. Bankens risiko er derfor svært liten, og renten synker deretter. Er rentemarkedet allerede lavt, kan et slikt lån ha svært så gode rentebetingelser. Dersom du ikke kan stille med sikkerhet i fast eiendom eller bil, er forbrukslån uten sikkerhet den enkleste og mest levedyktige løsningen. Imidlertid er det begrenset hvor mye du kan låne, og nedbetalingstiden er kortere enn på vanlige lån med sikkerhet.

 • Usikret lån betyr økt risiko for banken og økt rente for låntaker
 • Forbrukslån uten sikkerhet er i utgangspunktet ikke farlig

Når er forbrukslån en fare?

Som med ethvert lån blir et forbrukslån farlig i det momentet du misligholder det. Det vil si når du unnlater å betale avdrag. Dette gjør deg til en dårlig lånekunde, og sannsynligheten for fremtidige lån reduseres. Når du unnlater å betale månedlige avdrag, påløper renter. Jo lenger du drøyer med å betale, desto dyrere blir det. I tillegg vil gjelden sendes til inkasso, og du vil få inkassovarsel. I den situasjonen vil en helst ikke havne, for det er her problemene begynner.

Så fort du har inkassovarsel på deg, kan du glemme å få finansiert noe som helst via bank. Derfor er det så viktig å tenke seg godt om før en signerer en låneavtale. Og du kan aldri sette opp regnestykket for mange ganger. Det er en viktig avgjørelse å ta opp lån, for det får så store konsekvenser om du ikke kan betjene det. Om du ikke har ryddig økonomi, eller du har mye utgifter, så anbefales ikke å pådra seg enda flere utgifter.

Sparing eller lån

Om du ikke klarer å spare, klarer du da å betjene et lån? Dette er spørsmålet du må stille deg før du innhenter lånetilbud hos bankene. Klarer du derimot å spare, vil dette være langt billigere i lengden. Med sparing er det ingen utgifter, bare pluss. Er du i stand til å spare, men fortsatt ikke er i mål med sparingen? For å kjøpe det du sparer til, kan du finansiere gjenstående beløp med et forbrukslån uten sikkerhet.

 • Om du ikke klarer å spare, klarer du da å betjene et lån?
 • Bruk sparepenger og lån for å finansiere kjøpet ditt
 • Ikke pådra deg flere utgifter om du allerede har mye gjeld
 • Sørg for å ha en ryddig økonomi, så du klarer å betjene forbrukslånet ditt
 • Betalt i tide – unngå inkassovarsel

Sparing eller lån? Det trenger ikke å være enten eller. Du kan jo spare samtidig som du har lån. De aller fleste gjør begge deler. Bankene tilbyr mange alternativer til både sparing og lån. Undersøk med banken din om du kan sette opp en spareavtale. Når de ser at du velvillig sparer, er de mer på gli når du skal søke lån. Ofte kan du tegne forsikring på samme sted. Dette gjør at vilkårene på lånet blir bedre.

Hvor mye kan jeg låne, og hva kan jeg finansiere?

Norske låneforskrifter sier at du kan søke om mellom 5 000 og 500 000 kroner i forbrukslån uten sikkerhet. Nedbetalingstiden på et slikt lån er maksimalt fem år, altså mye kortere løpetid enn for eksempel et boliglån. Bankene kan ikke avvike fra denne regelen, da de forplikter seg å følge Finanstilsynets gjeldende lovbestemmelser. Det eneste slingringsmonnet bankene har, er når det gjelder fem ganger inntekten. De har her et slingringsmonn på 5 % i de lånetilfellene det ses ansvarlig å gi mer.

Hva forbrukslånet skal brukes til, er det kun du som bestemmer. Bankene vil aldri be om noen oversikt eller forklaring på hvordan pengene skal forvaltes. Du kan fritt bruke de lånte pengene til innkjøp av varer, sammenslåing av smågjeld, refinansiering av kredittkortgjeld etc. Det eneste som interesserer bankene er at de får pengene tilbake med renter – det er med rentene de tjener penger. Skal du imidlertid låne til kjøp av bil, anbefales å søke om et billån.

Hvor mye tåler økonomien min?

Det er svært viktig å ha kontroll på hverdagsbudsjettet ditt, og vite eksakt hva du har i gjeld og faste utgifter til enhver tid. Særdeles viktig er dette når du skal søke om finansiering av ulike slag. Du må vite med eksakt nøyaktighet at du faktisk kan tåle en slik utgift. Den norske stat har opprettet et gjeldsregister for å beskytte låntakeren og forebyggemislighold. Du kan til enhver tid logge deg inn i gjeldsregisteret for å sjekke hvor mye du har i gjeld.

Hva er egentlig et gjeldsregister?

Gjeldsregisteret er forholdsvis nytt i Norge, og er et register som viser nordmenns usikrede gjeld. Her kan banker og låneutstedere hente ut informasjon om hvor mye forbruksgjeld en lånesøker har. Dette for å gjennomføre en nøyaktig kredittvurdering i forbindelse med en lånesøknad. Slik vil både låneutsteder og forbruker beskyttes mot problemer i forbindelse med lån som ikke kan betjenes. Tidligere hadde ikke bankene muligheten til å sjekke låntakers registrerte samlede gjeld, noe som kunne føre til feilvurderinger med mislighold som følge.

 • Gjeldsregisteret viser total samlet gjeld
 • Bankene gjør en nøyaktig kredittvurdering basert på registrert gjeld i gjeldsregisteret

Lån uten sikkerhet – farlig eller forsvarlig

Et lån uten sikkerhet kan være både farlig og forsvarlig, alt etter individuelle faktorer som for eksempel betjeningsevne. Så lenge en har kontroll på økonomien, og ser at en kan pådra seg ytterligere utgifter, vil et forbrukslån uten sikkerhet være forsvarlig. Spørsmålet er om det er helt nødvendig. Har du stadig tomt kort og kaos i regningene dine, vil et slikt lån med størst sannsynlighet regnes som farlig. Tenk deg godt om før du signerer en låneavtale!