qjacksonhole.com Finansiering Slik får du lavere renter på lån uten sikkerhet

Slik får du lavere renter på lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er et lån der banken ikke har garantier i dine personlige gjenstander. Dette innebærer derimot også større risiko for disse. Dersom du misligholder lånet ditt vil banken risikere å ikke kunne få noe igjen av pengene. Dette demmer den opp for ved å kreve høyere renter enn ved for eksempel boliglån. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan få lavere renter med denne typen lån.

 • Usikrede lån tilsier høyere risiko for banken
 • Du som kunde får høyere renter

Forskjellen på renter

Nominelle renter er i realiteten prisen banken har satt for at du skal få låne penger. Disse representerer fortjenesten banken ønsker over den perioden du skal betale tilbake lånet. Denne settes individuelt i forhold til risikoen ved lånet. Et lån uten sikkerhet er mer risikofylt, så rentene er som regel flere ganger høyere på et slikt lån. Det er ikke uvanlig å se at den nominelle renten er over 10 prosent.

Den effektive renten tilsvarer kostnaden du som kunde betaler. Derfor er det denne renten som er viktigst for deg som låntaker å se på. Den effektive renten regnes ut ved å legge til gebyrer på den nominelle rentens kostnader. Termingebyrene du betaler hver måned ved innbetaling av lån, er til å dekke bankens lånekostnader. Disse kostnadene er utgiften banken har til administrering og innkreving av lånet som du betaler inn hver måned.

 • Nominell rente er bankens fortjeneste
 • Effektiv rente viser lånets totale kostnad

Nedbetalingstid

På et lån uten sikkerhet vil nedbetalingstiden være en avgjørende kostnadsfaktor. Renten på et lån blir ofte beregnet per år. Det vil si at et lån over to år, kan bli dobbelt så dyrt som et lån som betales ned i løpet av ett. Si at du har en rente på 20 % med et lån på 10 000 kroner. Da betaler du ned 2 000 kroner det første året og fortsetter med 20 % på restbeløpet årlig.

Nedbetalingstiden er det du som låntaker som avgjør. Det er imidlertid satt en øvre grense på ti år. Myndighetene sier likevel at hovedregelen er fem år. Bankene vil derfor operere mellom ett og ti år i gyldig nedbetalingsperiode. Det finnes alternativer der refinansiering kan gi en nedbetalingstid på 15 år. Dette gjelder derimot ikke ved opptak av et nytt lån. Det gjelder kun dersom du skal låne mer på eksisterende lån, eller slå sammen flere lån og kredittkort.

Senk renten på eksisterende lån

Det er alltid lurt å følge med i markedet. Spesielt dersom du har et gjeldende usikret lån. Renten endrer seg ofte og er justert ut ifra den generelle renten i samfunnet – styringsrenten. Nå om dagen er rentene relativt lave, men dette gjelder stort sett lån med sikkerhet. Det er derimot ikke umulig å få gode renter på et usikret lån. For dette må du være oppmerksom på hva slags priser som er tilgjengelig.

 • Nedbetalingstid er en avgjørende kostnadsfaktor
 • Renten er ikke fast på eksisterende lån
 • Du har forhandlingskort dersom du er observant i markedet
 • Renten på usikrede lån er høyere
 • Sikrede lån følger ofte renten i markedet
 • Alltid ha så kort nedbetalingstid som mulig på usikrede lån
 • Tenk over hva du ønsker å låne, og ikke mer enn nødvendig

For å få forhandlet ned renten på eksisterende lån, tar du kontakt med den tilbyderen du bruker i dag. Legg fram for banken at du ønsker lavere rente på ditt lån. Dersom du har gjort deg undersøkelser i markedet før du tar kontakt med banken, stiller du sterkere. Da kan du vise til en eventuell lavere rente i markedet, og banken vet at konkurrentene kan tilby bedre vilkår. Dette kan gjøre at banken videre senker din rente.

Bytt bank

Det er også en mulighet å forhøre deg med andre banker i markedet. Dersom du tar kontakt med flere banker, vil du kunne tilegne deg flere gode priser. Stiller du med dette i hånd når du skal i møte med din egen bank, vil banken prøve å imøtekomme deg. Bankene konkurrerer om å ha deg som kunde. De vil gjøre sitt beste for å beholde deg som kunde ved å gi deg en konkurransedyktig rente.

Det er også mulig å forhandle renten ved å vise egen betalingsevne. Ofte blir renten satt ut fra hvor god betalingsevne du har som låntaker. Jo større risiko, dess høyere rente. Dersom du i senere tid har fått økt inntekt eller reduserte kostnader, kan det være verdt et forsøk. Banken kan fornye sin evaluering av din økonomiske situasjon. Dersom du så oppfyller bankens krav til forbedrede vilkår, kan de sette ned din individuelle rente.

Hvordan få bedre rente på nye lån

Dersom du er ute etter et nytt lån og ikke har et usikret lån fra før, er prosessen annerledes. Det er likevel viktig å gjøre seg kjent i markedet. Her kan du ta kontakt med bankene, enten personlig eller over nett. Bankene har god oversikt i markedet og ønsker å være konkurransedyktige. Du kan også bruke en låneportal på nett, der du kan få en god oversikt selv på tilbudene. Der kan du samtidig be bankene sende deg ulike tilbud.

Related Post