Lån uten sikkerhet | Forskjell på nominell og effektiv renteLån uten sikkerhet | Forskjell på nominell og effektiv rente

Et lån uten sikkerhet, er et lån som banken ikke har sikkerhet, altså pant i. Når vi tar opp boliglån eller billån, tar banken pant i boligen eller bilen. Det vil si at dersom du misligholder lånet, så tar banken det aktuelle objektet den har pant i. Når du tar opp et lån uten sikkerhet, tar banken gjerne en høyere rente, for å dekke inn for risikoen med å låne ut penger uten noe å ta pant i.

Nedbetaling

Et lån uten sikkerhet har variabel nedbetaling, og bankene tilbyr lån med nedbetaling fra et til ti år. Hovedregelen er at det skal være fem års nedbetaling på et forbrukslån. Det er imidlertid mulig å få opp til 15 års nedbetaling. Dersom lånet er en refinansiering av eksisterende lån eller sammenslåing av lån, kan du få det. Hvor lang nedbetalingstid du har på lånet, påvirker den totale summen du skal tilbakebetale. Ved lang nedbetalingstid, øker summen betraktelig. En kortere nedbetalingstid gjør lånet rimeligere.

 • Ved lån uten sikkerhet har ikke banken noe å ta pant i
 • Nedbetalingstid påvirker total tilbakebetalingssum

Nominell rente

En nominell rente, er den renten som banken har satt at den skal ha for å låne ut penger til en potensiell kunde. Den nominelle renten varierer veldig ut fra hvilket lån det er. I disse dager kan et boliglån ligge helt ned i 1,5% nominell rente. Lån uten sikkerhet har gjerne en god del høyere nominell rente. Den nominelle renten er som regel den renten du får forevist, dersom du er i kontakt med en tilbyder av lån.

 1. Stor forskjell på nominell rente på ulike lån
 2. Lån uten sikkerhet har den høyeste nominelle renten

Effektiv rente på lån uten sikkerhet

Effektiv rente er den faktiske renten du betaler på et lån. Den effektive renten er totalen av nominell rente og eventuelle gebyrer. Bankene tar termingebyrer for å administrere og kreve inn låneinnbetalingene dine. For å vise til et eksempel: Dersom renten på et lån på 1 000 kroner har en månedlig innbetaling på 100 kr over 10 måneder, er renten 10 %. Dersom man har termingebyr på 50 kroner, blir den effektive renten altså 100 kr pluss 50, altså 15 %.

Når du sjekker hvilke banker som tilbyr lån uten sikkerhet, kan du gå til bankene direkte. Du kan også ta kontakt med kundeservice, og få snakke med en kundeveileder hos banken på nett. Det er viktig at du spør om den effektive renten, slik at du ikke ser deg blind på den nominelle renten som banken tilbyr. Du kan også bruke en låneportal, der du sammenligner tilbud fra flere banker. Bankene er pålagt å opplyse om nominell rente samt effektiv rente.

Spørsmål og svar

Er det noen forskjell på nominell og effektiv rente?

Det enkle svaret er ja, men det kan være mer komplisert enn som så. Som regel har de fleste banker termingebyrer, som gjør at den effektive renten vil være noe høyere enn den nominelle renten. Dette kan bli svært synlig dersom termingebyret er særdeles høyt. Enkelte banker har derimot ingen gebyrer, der blir forskjellen liten.

Hvorfor er det noen banker som ikke tar termingebyr?

Noen banker har satset på å ha sitt forhold til kundene nettbasert. I disse tilfellene så sparer bankene en del på å ikke ha fysiske tilholdssteder rundt om i landet, med personell som må ansettes, og lokaler som koster penger. Slik presser bankene ned sine kostnader, og kan i noen tilfeller ta veldig lave eller ingen gebyrer for administrasjon.

Hvilke banker har høyest gebyr?

Det enkle svaret her er at det varierer. Den enkleste måten å finne det ut på, er å undersøke selv. Det er viktig å spørre banken om dette, da det vil gjøre en stor forskjell på dine innbetalinger. Dersom du har lånet over mange år, vil høye termingebyrer utgjøre flere tusen kroner. Vær oppmerksom og gjør grundige undersøkelser!

Slik får du lavere renter på lån uten sikkerhetSlik får du lavere renter på lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er et lån der banken ikke har garantier i dine personlige gjenstander. Dette innebærer derimot også større risiko for disse. Dersom du misligholder lånet ditt vil banken risikere å ikke kunne få noe igjen av pengene. Dette demmer den opp for ved å kreve høyere renter enn ved for eksempel boliglån. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan få lavere renter med denne typen lån.

 • Usikrede lån tilsier høyere risiko for banken
 • Du som kunde får høyere renter

Forskjellen på renter

Nominelle renter er i realiteten prisen banken har satt for at du skal få låne penger. Disse representerer fortjenesten banken ønsker over den perioden du skal betale tilbake lånet. Denne settes individuelt i forhold til risikoen ved lånet. Et lån uten sikkerhet er mer risikofylt, så rentene er som regel flere ganger høyere på et slikt lån. Det er ikke uvanlig å se at den nominelle renten er over 10 prosent.

Den effektive renten tilsvarer kostnaden du som kunde betaler. Derfor er det denne renten som er viktigst for deg som låntaker å se på. Den effektive renten regnes ut ved å legge til gebyrer på den nominelle rentens kostnader. Termingebyrene du betaler hver måned ved innbetaling av lån, er til å dekke bankens lånekostnader. Disse kostnadene er utgiften banken har til administrering og innkreving av lånet som du betaler inn hver måned.

 • Nominell rente er bankens fortjeneste
 • Effektiv rente viser lånets totale kostnad

Nedbetalingstid

På et lån uten sikkerhet vil nedbetalingstiden være en avgjørende kostnadsfaktor. Renten på et lån blir ofte beregnet per år. Det vil si at et lån over to år, kan bli dobbelt så dyrt som et lån som betales ned i løpet av ett. Si at du har en rente på 20 % med et lån på 10 000 kroner. Da betaler du ned 2 000 kroner det første året og fortsetter med 20 % på restbeløpet årlig.

Nedbetalingstiden er det du som låntaker som avgjør. Det er imidlertid satt en øvre grense på ti år. Myndighetene sier likevel at hovedregelen er fem år. Bankene vil derfor operere mellom ett og ti år i gyldig nedbetalingsperiode. Det finnes alternativer der refinansiering kan gi en nedbetalingstid på 15 år. Dette gjelder derimot ikke ved opptak av et nytt lån. Det gjelder kun dersom du skal låne mer på eksisterende lån, eller slå sammen flere lån og kredittkort.

Senk renten på eksisterende lån

Det er alltid lurt å følge med i markedet. Spesielt dersom du har et gjeldende usikret lån. Renten endrer seg ofte og er justert ut ifra den generelle renten i samfunnet – styringsrenten. Nå om dagen er rentene relativt lave, men dette gjelder stort sett lån med sikkerhet. Det er derimot ikke umulig å få gode renter på et usikret lån. For dette må du være oppmerksom på hva slags priser som er tilgjengelig.

 • Nedbetalingstid er en avgjørende kostnadsfaktor
 • Renten er ikke fast på eksisterende lån
 • Du har forhandlingskort dersom du er observant i markedet
 • Renten på usikrede lån er høyere
 • Sikrede lån følger ofte renten i markedet
 • Alltid ha så kort nedbetalingstid som mulig på usikrede lån
 • Tenk over hva du ønsker å låne, og ikke mer enn nødvendig

For å få forhandlet ned renten på eksisterende lån, tar du kontakt med den tilbyderen du bruker i dag. Legg fram for banken at du ønsker lavere rente på ditt lån. Dersom du har gjort deg undersøkelser i markedet før du tar kontakt med banken, stiller du sterkere. Da kan du vise til en eventuell lavere rente i markedet, og banken vet at konkurrentene kan tilby bedre vilkår. Dette kan gjøre at banken videre senker din rente.

Bytt bank

Det er også en mulighet å forhøre deg med andre banker i markedet. Dersom du tar kontakt med flere banker, vil du kunne tilegne deg flere gode priser. Stiller du med dette i hånd når du skal i møte med din egen bank, vil banken prøve å imøtekomme deg. Bankene konkurrerer om å ha deg som kunde. De vil gjøre sitt beste for å beholde deg som kunde ved å gi deg en konkurransedyktig rente.

Det er også mulig å forhandle renten ved å vise egen betalingsevne. Ofte blir renten satt ut fra hvor god betalingsevne du har som låntaker. Jo større risiko, dess høyere rente. Dersom du i senere tid har fått økt inntekt eller reduserte kostnader, kan det være verdt et forsøk. Banken kan fornye sin evaluering av din økonomiske situasjon. Dersom du så oppfyller bankens krav til forbedrede vilkår, kan de sette ned din individuelle rente.

Hvordan få bedre rente på nye lån

Dersom du er ute etter et nytt lån og ikke har et usikret lån fra før, er prosessen annerledes. Det er likevel viktig å gjøre seg kjent i markedet. Her kan du ta kontakt med bankene, enten personlig eller over nett. Bankene har god oversikt i markedet og ønsker å være konkurransedyktige. Du kan også bruke en låneportal på nett, der du kan få en god oversikt selv på tilbudene. Der kan du samtidig be bankene sende deg ulike tilbud.

Er lån uten sikkerhet farlig?Er lån uten sikkerhet farlig?

Lån uten sikkerhet er både praktisk og raskt når behovet for raske penger melder seg. Dog skal privatøkonomien styres med jernhånd for å bake en slik utgift inn i husholdningsbudsjettet. Så lenge en kan betjene et slikt lån, er det ingen fare på ferde. Men, så fort en begynner å misligholde betalingsfrister, eller må be om betalingsutsettelse, så er faresignalet tent. Derfor er det så individuelt hva som lønner seg: lån eller ikke lån, sikkerhet eller ikke sikkerhet.

Hva vil det si at et lån ikke har sikkerhet

Et usikret lån kan høres skremmende ut, men det er ikke så ille som det høres ut. Et lån uten sikkerhet vil si at banken tar en stor sjanse ved å ikke be om pant i bolig eller eiendel når de utsteder penger til deg. Denne risikoen tar de betalt for ved å heve renten på slike lån – noe skal de ha igjen for sjansen de tar. Også derfor studerer de betalingsevnene dine med lupe før de utsteder lånet.

Når du søker om billån eller boliglån, så tar banken sikkerhet i bilen eller huset ditt. Bankens risiko er derfor svært liten, og renten synker deretter. Er rentemarkedet allerede lavt, kan et slikt lån ha svært så gode rentebetingelser. Dersom du ikke kan stille med sikkerhet i fast eiendom eller bil, er forbrukslån uten sikkerhet den enkleste og mest levedyktige løsningen. Imidlertid er det begrenset hvor mye du kan låne, og nedbetalingstiden er kortere enn på vanlige lån med sikkerhet.

 • Usikret lån betyr økt risiko for banken og økt rente for låntaker
 • Forbrukslån uten sikkerhet er i utgangspunktet ikke farlig

Når er forbrukslån en fare?

Som med ethvert lån blir et forbrukslån farlig i det momentet du misligholder det. Det vil si når du unnlater å betale avdrag. Dette gjør deg til en dårlig lånekunde, og sannsynligheten for fremtidige lån reduseres. Når du unnlater å betale månedlige avdrag, påløper renter. Jo lenger du drøyer med å betale, desto dyrere blir det. I tillegg vil gjelden sendes til inkasso, og du vil få inkassovarsel. I den situasjonen vil en helst ikke havne, for det er her problemene begynner.

Så fort du har inkassovarsel på deg, kan du glemme å få finansiert noe som helst via bank. Derfor er det så viktig å tenke seg godt om før en signerer en låneavtale. Og du kan aldri sette opp regnestykket for mange ganger. Det er en viktig avgjørelse å ta opp lån, for det får så store konsekvenser om du ikke kan betjene det. Om du ikke har ryddig økonomi, eller du har mye utgifter, så anbefales ikke å pådra seg enda flere utgifter.

Sparing eller lån

Om du ikke klarer å spare, klarer du da å betjene et lån? Dette er spørsmålet du må stille deg før du innhenter lånetilbud hos bankene. Klarer du derimot å spare, vil dette være langt billigere i lengden. Med sparing er det ingen utgifter, bare pluss. Er du i stand til å spare, men fortsatt ikke er i mål med sparingen? For å kjøpe det du sparer til, kan du finansiere gjenstående beløp med et forbrukslån uten sikkerhet.

 • Om du ikke klarer å spare, klarer du da å betjene et lån?
 • Bruk sparepenger og lån for å finansiere kjøpet ditt
 • Ikke pådra deg flere utgifter om du allerede har mye gjeld
 • Sørg for å ha en ryddig økonomi, så du klarer å betjene forbrukslånet ditt
 • Betalt i tide – unngå inkassovarsel

Sparing eller lån? Det trenger ikke å være enten eller. Du kan jo spare samtidig som du har lån. De aller fleste gjør begge deler. Bankene tilbyr mange alternativer til både sparing og lån. Undersøk med banken din om du kan sette opp en spareavtale. Når de ser at du velvillig sparer, er de mer på gli når du skal søke lån. Ofte kan du tegne forsikring på samme sted. Dette gjør at vilkårene på lånet blir bedre.

Hvor mye kan jeg låne, og hva kan jeg finansiere?

Norske låneforskrifter sier at du kan søke om mellom 5 000 og 500 000 kroner i forbrukslån uten sikkerhet. Nedbetalingstiden på et slikt lån er maksimalt fem år, altså mye kortere løpetid enn for eksempel et boliglån. Bankene kan ikke avvike fra denne regelen, da de forplikter seg å følge Finanstilsynets gjeldende lovbestemmelser. Det eneste slingringsmonnet bankene har, er når det gjelder fem ganger inntekten. De har her et slingringsmonn på 5 % i de lånetilfellene det ses ansvarlig å gi mer.

Hva forbrukslånet skal brukes til, er det kun du som bestemmer. Bankene vil aldri be om noen oversikt eller forklaring på hvordan pengene skal forvaltes. Du kan fritt bruke de lånte pengene til innkjøp av varer, sammenslåing av smågjeld, refinansiering av kredittkortgjeld etc. Det eneste som interesserer bankene er at de får pengene tilbake med renter – det er med rentene de tjener penger. Skal du imidlertid låne til kjøp av bil, anbefales å søke om et billån.

Hvor mye tåler økonomien min?

Det er svært viktig å ha kontroll på hverdagsbudsjettet ditt, og vite eksakt hva du har i gjeld og faste utgifter til enhver tid. Særdeles viktig er dette når du skal søke om finansiering av ulike slag. Du må vite med eksakt nøyaktighet at du faktisk kan tåle en slik utgift. Den norske stat har opprettet et gjeldsregister for å beskytte låntakeren og forebyggemislighold. Du kan til enhver tid logge deg inn i gjeldsregisteret for å sjekke hvor mye du har i gjeld.

Hva er egentlig et gjeldsregister?

Gjeldsregisteret er forholdsvis nytt i Norge, og er et register som viser nordmenns usikrede gjeld. Her kan banker og låneutstedere hente ut informasjon om hvor mye forbruksgjeld en lånesøker har. Dette for å gjennomføre en nøyaktig kredittvurdering i forbindelse med en lånesøknad. Slik vil både låneutsteder og forbruker beskyttes mot problemer i forbindelse med lån som ikke kan betjenes. Tidligere hadde ikke bankene muligheten til å sjekke låntakers registrerte samlede gjeld, noe som kunne føre til feilvurderinger med mislighold som følge.

 • Gjeldsregisteret viser total samlet gjeld
 • Bankene gjør en nøyaktig kredittvurdering basert på registrert gjeld i gjeldsregisteret

Lån uten sikkerhet – farlig eller forsvarlig

Et lån uten sikkerhet kan være både farlig og forsvarlig, alt etter individuelle faktorer som for eksempel betjeningsevne. Så lenge en har kontroll på økonomien, og ser at en kan pådra seg ytterligere utgifter, vil et forbrukslån uten sikkerhet være forsvarlig. Spørsmålet er om det er helt nødvendig. Har du stadig tomt kort og kaos i regningene dine, vil et slikt lån med størst sannsynlighet regnes som farlig. Tenk deg godt om før du signerer en låneavtale!

Kriterier for å få innvilget forbrukslån og refinansieringKriterier for å få innvilget forbrukslån og refinansiering

Før bankene innvilger eller avslår et lån er det flere faktorer de ser på. For å kunne få innvilget lånet må du bli regnet som en sikker betaler. Du må kunne betjene lånet, og kan ikke låne mer enn fem ganger din egen årlige inntekt. Har du mye gjeld fra før, kan det bli vanskelig å få innvilget nye lån. Unntaket er hvis du søker refinansiering. Da tar du i teorien opp et nytt lån, og bruker dette til å nedbetale annen gjeld.

Hovedkriterier

Når du søker om lån eller finansiering blir du kredittsjekket. Aktørene gir deg en score som viser hvor sikker eller usikker du er som betaler. Høy inntekt og liten gjeld gjør deg til en sikker betaler. Lav inntekt og høy gjeld gjør deg til en usikker betaler. Du kan likevel få innvilget usikret lån, avhengig av hva du skal bruke dette til. Har du gjeld fra før og søker om nytt lån, kan ikke den totale gjeldsgraden overstige fem ganger din egen årsinntekt.

 • Stabil inntekt og betalingsevne
 • Ingen betalingsanmerkninger eller misligholdte lån
 • Minst 18 år, enkelte krever at du er minst 25 år
 • Total eksisterende gjeld

Når bankene vurderer lån, ser de ikke kun på betalingsevne. Dette er et av hovedkriteriene, men de vurderer også sikkerhet. Hvor ofte du har flyttet, hvor gammel du er, samt hvilket statsborgerskap du har blir også tatt med i vurderingen. For å kunne ta opp gjeld må du vare minst 18 år. Har du norsk statsborgerskap er det enklere for bankene å kreve inn gjelden i tilfelle mislighold. Dette ses på som ekstra sikkerhet for bankene, og kan påvirke mulighetene dine for innvilgelse.

Renter på forbrukslån

Rentene på forbrukslån er relativt høye sammenlignet med bil- og boliglån. Den laveste renten på forbrukslån ligger på 6 %, og den høyeste er på over 20 %. Hva slags rente du får avhenger av betalingsevne, alder, størrelsen på lånet og nedbetalingstid. Lenger nedbetalingstid gir i flere tilfeller lavere rente. Det blir likevel dyrere totalt sett, da du betaler rentene over en lenger periode. Forbrukslån har høy rente for å kompensere for risikoen banken tar. Stiller du med sikkerhet, får du lavere rente.

 • Nominell rente er grunnrenten du betaler
 • Effektiv rente viser lånets totale kostnader, inkludert gebyrer og avgifter
 • Høyere risiko for banken betyr høyere rente for deg

Eksisterende lån

Hvor mye du har i lån fra før blir tatt med i vurderingen, og alle typer lån blir regnet med. Både bolig-, bil-, forbruk- og studielån, kredittkort og handlekontoer. Du kan enkelt se på gjeldsregisteret hvor mye usikker gjeld som er registrert på deg. Her finner du en oversikt over alle forbrukslån, handlekontoer og kredittkort. Har du flere kontokreditter som står i null anbefaler vi å avslutte disse. Selv om du ikke benytter deg av kreditten blir hele beløpet regnet som gjeld.

Bruksområde for usikrede lån

Det stilles ingen krav om å oppgi hva du skal benytte forbrukslånet til, med unntak av refinansiering. Siden rentene på forbrukslånet er så høye anbefaler ekspertene at du bruker lånet til å investere. Ta heller opp lån for investering i boligen enn for eksempel aksjer. Nytt kjøkken eller bad øker verdien på boligen. Du kan også bruke både lån og kreditt til å handle eller dra på ferie. Da sitter du derimot igjen med å måtte betale mer enn hva du brukte.

Refinansiering med forbrukslån

Et annet populært bruksområde er refinansiering av gjeld. Da tar du opp et nytt lån for å betale ned annen gjeld. Har du mange små lån og kreditter, kan dette være lønnsomt. Blant annet fordi du kutter i antallet. Å betale renter til fem forskjellige aktører er mye dyrere enn å betale til én aktør. Ved å samle lån og kreditter på ett sted, kan du spare deg selv for flere tusen kroner i året. Når du refinansierer, kan du også få en lavere rente og kortere nedbetaling.

Før du velger å refinansiere er det anbefalt å sammenligne de ulike tilbudene. Har du en oversikt over alle lån og kreditter, kan du sammenligne tilbudene på å samle disse. Når du skal sammenligne er det flere ting du må se etter. Effektiv rente er det du faktisk betaler, så se på denne. Sammenlign også hvor mye du kan spare ved å redusere nedbetalingstiden. Ved å betale 1 000 kroner mer i måneden, kan du redusere betalingstiden på et 100 000 kroners lån med to år og spare 12 000 kroner.

Sikkerhet rundt betaling

For å få et lån innvilget må du ha betalingsevne. Det vil si at du må ha en fast inntekt som dekker utgiftene. Jo mer du ønsker å låne av banken, dess mer må du ha i årlig inntekt. I Norge er det en regel som sier at du ikke kan ha mer gjeld enn fem ganger din egen årsinntekt. Er dere to som søker regnes begges inntekt og gjeld med, som øker mulighetene. Har du sikkerhet i bolig eller formue gir også dette større muligheter.

Du blir også regnet som en sikrere betaler dersom du ikke flytter så ofte, og har norsk statsborgerskap. Bankene ser på det å flytte ofte som en risiko for mislighold av lånet. Norsk statsborgerskap regnes som en trygghet, da dette forenkler bankens innkreving av pengene. Har du tidligere misligholdt et lån og fått betalingsanmerkning reduseres mulighetene dine for å få lån fra en standard bank. Det finnes for øvrig banker spesialiserer som seg på å hjelpe i disse tilfellene, men da må du ha sikkerhet i bolig.

Betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning er et varsel om at personer eller bedrifter ikke har betalt faktura selv etter krav om betaling. Dette er noe du som privatperson kan få hvis du ikke betaler gjelden din. Dette blir sendt til namsmannen for inndrivelse. En betalingsanmerkning er ikke positivt å ha, da du slik ikke lenger blir regnet som kredittverdig. Du kan blant annet ikke få et telefonabonnement eller handle med faktura om du har slike anmerkninger. Økonomisk sett blir det altså vanskeligere å handle med slike anmerkninger.

Har du først fått en betalingsanmerkning er det ikke verdens undergang. Med én gang du har betalt det du skylder blir betalingsanmerkningen slettet, og du blir igjen kredittverdig. Det er også mulig å unngå og få betalingsanmerkninger. Ser du har du ligger etter med en faktura tar du kontakt med utsender. Du kan da få en utsettelse eller få delt opp beløpet. Dette gjør du enkelt med en telefonsamtale, og sparer samtidig deg selv for ekstra gebyrer og forsinkelsesrenter. Dette er også hyggelig for økonomien.

Sivilstatus og barn

Hvilken sivilstatus du har og om du har barn er noe du må oppgi når du søker om lån. Dette blir tatt med i vurderingen med tanke på sikkerheten som betaler. Er du enslig med barn står du for flere utgifter alene. Dette kan ha påvirkning på bankens vurdering av din betalingsevne. Er dere et par med eller uten barn er dere flere om inntektene. Når dere søker sammen regnes også begges årsinntekt med. Dette gjør at dere kan få innvilget et høyere lånebeløp.

Kort oppsummert

Før du søker lån er det en fordel å vite hva bankene vurderer. Du kan også unngå å få avslag hvis du har kontroll på økonomien og vet hvor mye du kan låne. Går du over fem ganger årsinntekt-grensen vil du få avslag. Har du behov for mer lån, eller ønsker å få samlet lån og kreditter, kan refinansiering være løsningen. Da unngår du å øke gjelden din, samtidig som du sparer kostnadene knyttet til lånet. Får du avslag første gangen, kan det hende du får innvilget med en medsøker.