qjacksonhole.com Refinansiering Kriterier for å få innvilget forbrukslån og refinansiering

Kriterier for å få innvilget forbrukslån og refinansiering

Før bankene innvilger eller avslår et lån er det flere faktorer de ser på. For å kunne få innvilget lånet må du bli regnet som en sikker betaler. Du må kunne betjene lånet, og kan ikke låne mer enn fem ganger din egen årlige inntekt. Har du mye gjeld fra før, kan det bli vanskelig å få innvilget nye lån. Unntaket er hvis du søker refinansiering. Da tar du i teorien opp et nytt lån, og bruker dette til å nedbetale annen gjeld.

Hovedkriterier

Når du søker om lån eller finansiering blir du kredittsjekket. Aktørene gir deg en score som viser hvor sikker eller usikker du er som betaler. Høy inntekt og liten gjeld gjør deg til en sikker betaler. Lav inntekt og høy gjeld gjør deg til en usikker betaler. Du kan likevel få innvilget usikret lån, avhengig av hva du skal bruke dette til. Har du gjeld fra før og søker om nytt lån, kan ikke den totale gjeldsgraden overstige fem ganger din egen årsinntekt.

  • Stabil inntekt og betalingsevne
  • Ingen betalingsanmerkninger eller misligholdte lån
  • Minst 18 år, enkelte krever at du er minst 25 år
  • Total eksisterende gjeld

Når bankene vurderer lån, ser de ikke kun på betalingsevne. Dette er et av hovedkriteriene, men de vurderer også sikkerhet. Hvor ofte du har flyttet, hvor gammel du er, samt hvilket statsborgerskap du har blir også tatt med i vurderingen. For å kunne ta opp gjeld må du vare minst 18 år. Har du norsk statsborgerskap er det enklere for bankene å kreve inn gjelden i tilfelle mislighold. Dette ses på som ekstra sikkerhet for bankene, og kan påvirke mulighetene dine for innvilgelse.

Renter på forbrukslån

Rentene på forbrukslån er relativt høye sammenlignet med bil- og boliglån. Den laveste renten på forbrukslån ligger på 6 %, og den høyeste er på over 20 %. Hva slags rente du får avhenger av betalingsevne, alder, størrelsen på lånet og nedbetalingstid. Lenger nedbetalingstid gir i flere tilfeller lavere rente. Det blir likevel dyrere totalt sett, da du betaler rentene over en lenger periode. Forbrukslån har høy rente for å kompensere for risikoen banken tar. Stiller du med sikkerhet, får du lavere rente.

  • Nominell rente er grunnrenten du betaler
  • Effektiv rente viser lånets totale kostnader, inkludert gebyrer og avgifter
  • Høyere risiko for banken betyr høyere rente for deg

Eksisterende lån

Hvor mye du har i lån fra før blir tatt med i vurderingen, og alle typer lån blir regnet med. Både bolig-, bil-, forbruk- og studielån, kredittkort og handlekontoer. Du kan enkelt se på gjeldsregisteret hvor mye usikker gjeld som er registrert på deg. Her finner du en oversikt over alle forbrukslån, handlekontoer og kredittkort. Har du flere kontokreditter som står i null anbefaler vi å avslutte disse. Selv om du ikke benytter deg av kreditten blir hele beløpet regnet som gjeld.

Bruksområde for usikrede lån

Det stilles ingen krav om å oppgi hva du skal benytte forbrukslånet til, med unntak av refinansiering. Siden rentene på forbrukslånet er så høye anbefaler ekspertene at du bruker lånet til å investere. Ta heller opp lån for investering i boligen enn for eksempel aksjer. Nytt kjøkken eller bad øker verdien på boligen. Du kan også bruke både lån og kreditt til å handle eller dra på ferie. Da sitter du derimot igjen med å måtte betale mer enn hva du brukte.

Refinansiering med forbrukslån

Et annet populært bruksområde er refinansiering av gjeld. Da tar du opp et nytt lån for å betale ned annen gjeld. Har du mange små lån og kreditter, kan dette være lønnsomt. Blant annet fordi du kutter i antallet. Å betale renter til fem forskjellige aktører er mye dyrere enn å betale til én aktør. Ved å samle lån og kreditter på ett sted, kan du spare deg selv for flere tusen kroner i året. Når du refinansierer, kan du også få en lavere rente og kortere nedbetaling.

Før du velger å refinansiere er det anbefalt å sammenligne de ulike tilbudene. Har du en oversikt over alle lån og kreditter, kan du sammenligne tilbudene på å samle disse. Når du skal sammenligne er det flere ting du må se etter. Effektiv rente er det du faktisk betaler, så se på denne. Sammenlign også hvor mye du kan spare ved å redusere nedbetalingstiden. Ved å betale 1 000 kroner mer i måneden, kan du redusere betalingstiden på et 100 000 kroners lån med to år og spare 12 000 kroner.

Sikkerhet rundt betaling

For å få et lån innvilget må du ha betalingsevne. Det vil si at du må ha en fast inntekt som dekker utgiftene. Jo mer du ønsker å låne av banken, dess mer må du ha i årlig inntekt. I Norge er det en regel som sier at du ikke kan ha mer gjeld enn fem ganger din egen årsinntekt. Er dere to som søker regnes begges inntekt og gjeld med, som øker mulighetene. Har du sikkerhet i bolig eller formue gir også dette større muligheter.

Du blir også regnet som en sikrere betaler dersom du ikke flytter så ofte, og har norsk statsborgerskap. Bankene ser på det å flytte ofte som en risiko for mislighold av lånet. Norsk statsborgerskap regnes som en trygghet, da dette forenkler bankens innkreving av pengene. Har du tidligere misligholdt et lån og fått betalingsanmerkning reduseres mulighetene dine for å få lån fra en standard bank. Det finnes for øvrig banker spesialiserer som seg på å hjelpe i disse tilfellene, men da må du ha sikkerhet i bolig.

Betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning er et varsel om at personer eller bedrifter ikke har betalt faktura selv etter krav om betaling. Dette er noe du som privatperson kan få hvis du ikke betaler gjelden din. Dette blir sendt til namsmannen for inndrivelse. En betalingsanmerkning er ikke positivt å ha, da du slik ikke lenger blir regnet som kredittverdig. Du kan blant annet ikke få et telefonabonnement eller handle med faktura om du har slike anmerkninger. Økonomisk sett blir det altså vanskeligere å handle med slike anmerkninger.

Har du først fått en betalingsanmerkning er det ikke verdens undergang. Med én gang du har betalt det du skylder blir betalingsanmerkningen slettet, og du blir igjen kredittverdig. Det er også mulig å unngå og få betalingsanmerkninger. Ser du har du ligger etter med en faktura tar du kontakt med utsender. Du kan da få en utsettelse eller få delt opp beløpet. Dette gjør du enkelt med en telefonsamtale, og sparer samtidig deg selv for ekstra gebyrer og forsinkelsesrenter. Dette er også hyggelig for økonomien.

Sivilstatus og barn

Hvilken sivilstatus du har og om du har barn er noe du må oppgi når du søker om lån. Dette blir tatt med i vurderingen med tanke på sikkerheten som betaler. Er du enslig med barn står du for flere utgifter alene. Dette kan ha påvirkning på bankens vurdering av din betalingsevne. Er dere et par med eller uten barn er dere flere om inntektene. Når dere søker sammen regnes også begges årsinntekt med. Dette gjør at dere kan få innvilget et høyere lånebeløp.

Kort oppsummert

Før du søker lån er det en fordel å vite hva bankene vurderer. Du kan også unngå å få avslag hvis du har kontroll på økonomien og vet hvor mye du kan låne. Går du over fem ganger årsinntekt-grensen vil du få avslag. Har du behov for mer lån, eller ønsker å få samlet lån og kreditter, kan refinansiering være løsningen. Da unngår du å øke gjelden din, samtidig som du sparer kostnadene knyttet til lånet. Får du avslag første gangen, kan det hende du får innvilget med en medsøker.