Category: Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet | Forskjell på nominell og effektiv renteLån uten sikkerhet | Forskjell på nominell og effektiv rente

Et lån uten sikkerhet, er et lån som banken ikke har sikkerhet, altså pant i. Når vi tar opp boliglån eller billån, tar banken pant i boligen eller bilen. Det vil si at dersom du misligholder lånet, så tar banken det aktuelle objektet den har pant i. Når du tar opp et lån uten sikkerhet, tar banken gjerne en høyere rente, for å dekke inn for risikoen med å låne ut penger uten noe å ta pant i.

Nedbetaling

Et lån uten sikkerhet har variabel nedbetaling, og bankene tilbyr lån med nedbetaling fra et til ti år. Hovedregelen er at det skal være fem års nedbetaling på et forbrukslån. Det er imidlertid mulig å få opp til 15 års nedbetaling. Dersom lånet er en refinansiering av eksisterende lån eller sammenslåing av lån, kan du få det. Hvor lang nedbetalingstid du har på lånet, påvirker den totale summen du skal tilbakebetale. Ved lang nedbetalingstid, øker summen betraktelig. En kortere nedbetalingstid gjør lånet rimeligere.

  • Ved lån uten sikkerhet har ikke banken noe å ta pant i
  • Nedbetalingstid påvirker total tilbakebetalingssum

Nominell rente

En nominell rente, er den renten som banken har satt at den skal ha for å låne ut penger til en potensiell kunde. Den nominelle renten varierer veldig ut fra hvilket lån det er. I disse dager kan et boliglån ligge helt ned i 1,5% nominell rente. Lån uten sikkerhet har gjerne en god del høyere nominell rente. Den nominelle renten er som regel den renten du får forevist, dersom du er i kontakt med en tilbyder av lån.

  1. Stor forskjell på nominell rente på ulike lån
  2. Lån uten sikkerhet har den høyeste nominelle renten

Effektiv rente på lån uten sikkerhet

Effektiv rente er den faktiske renten du betaler på et lån. Den effektive renten er totalen av nominell rente og eventuelle gebyrer. Bankene tar termingebyrer for å administrere og kreve inn låneinnbetalingene dine. For å vise til et eksempel: Dersom renten på et lån på 1 000 kroner har en månedlig innbetaling på 100 kr over 10 måneder, er renten 10 %. Dersom man har termingebyr på 50 kroner, blir den effektive renten altså 100 kr pluss 50, altså 15 %.

Når du sjekker hvilke banker som tilbyr lån uten sikkerhet, kan du gå til bankene direkte. Du kan også ta kontakt med kundeservice, og få snakke med en kundeveileder hos banken på nett. Det er viktig at du spør om den effektive renten, slik at du ikke ser deg blind på den nominelle renten som banken tilbyr. Du kan også bruke en låneportal, der du sammenligner tilbud fra flere banker. Bankene er pålagt å opplyse om nominell rente samt effektiv rente.

Spørsmål og svar

Er det noen forskjell på nominell og effektiv rente?

Det enkle svaret er ja, men det kan være mer komplisert enn som så. Som regel har de fleste banker termingebyrer, som gjør at den effektive renten vil være noe høyere enn den nominelle renten. Dette kan bli svært synlig dersom termingebyret er særdeles høyt. Enkelte banker har derimot ingen gebyrer, der blir forskjellen liten.

Hvorfor er det noen banker som ikke tar termingebyr?

Noen banker har satset på å ha sitt forhold til kundene nettbasert. I disse tilfellene så sparer bankene en del på å ikke ha fysiske tilholdssteder rundt om i landet, med personell som må ansettes, og lokaler som koster penger. Slik presser bankene ned sine kostnader, og kan i noen tilfeller ta veldig lave eller ingen gebyrer for administrasjon.

Hvilke banker har høyest gebyr?

Det enkle svaret her er at det varierer. Den enkleste måten å finne det ut på, er å undersøke selv. Det er viktig å spørre banken om dette, da det vil gjøre en stor forskjell på dine innbetalinger. Dersom du har lånet over mange år, vil høye termingebyrer utgjøre flere tusen kroner. Vær oppmerksom og gjør grundige undersøkelser!